JAKOŚĆ 

& SKUTECZNOŚĆ

 Celem moich działań jako prawnika jest zawsze określenie strategii prowadzącej do najszybszego
i pewnego załatwienia sprawy
z największą korzyścią dla Klienta
i za przystępną cenę.
 

OBSZARY SPECJALIZACJI KANCELARII

Spory korporacyjne  /

Prawo gospodarcze / Umowy ​/

Zakładanie działalności gospodarczej  / 

Prawo spadkowe i rodzinne  /

Prawo konsumenckie /

Prawo unijne / ochrona konkurencji 

dr Ariel Mucha

radca prawny

właściciel Kancelarii

Doświadczenie prawnicze:

 • współautor międzynarodowych raportów tworzonych na zlecenie Komisji Europejskiej (Study on minority shareholders protection 2018; Sustainable Market Actors for Responsible Trade 2019; Study on Letterbox Companies 2019), a także ekspertyz dotyczących projektów legislacyjnych,

 • certyfikowany doradca w Alternatywnym Systemie Obrotu (GPW w Warszawie) w latach 2014-2017,

 • prawnik w sprawach gospodarczych i cywilnych:

  • bieżąca obsługa przedsiębiorców i doradztwo korporacyjne,

 • reprezentowanie w postępowaniach sądowych:

  • prowadzenie sporów sądowych (strategia, przygotowanie pism procesowych),

 • prawo ochrony konkurencji:

  • doradztwo w sprawach dotyczących nadużywania pozycji dominującej oraz porozumień ograniczających konkurencję,

 • prawo własności intelektualnej i nowych mediów:

  • doradztwo w sporach związanych z ochroną baz danych,

  • doradztwo w sporach z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.