Czy przesłanie mailem skanu podpisanego dokumentu jest wystarczające dla zachowania formy pisemnej?

Zaktualizowano: 3 kwi 2020

Niestety nie. Chociaż orzecznictwo różni się w tym zakresie, to jednak dominuje pogląd formalistyczny (wyr. SN z 23 listopada 2007 r., IV CSK 228/07). Zdaniem Sądu Najwyższego dla skuteczności, chociażby zmiany umowy, niezbędne jest podpisanie i dostarczenie drugiej stronie dokumentu na piśmie, jeżeli w umowie zastrzeżono taki wymóg pod rygorem nieważności.

11 wyświetlenia0 komentarz